Loading...

TRUNG TÂM SẢN PHẨMPart No:   TUSB1210BRHBT

Manufacturers:  TI
SPQ:  
D/C:  11+
Qty:  60
R/P:  $0.8000
W/P:  

Texas Instruments

USB Transceiver 1TR 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps 32-Pin VQFN EP T/R

 

[ Back ]