TRUNG TÂM DỊCH VỤ
CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM
HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
ĐỔI & TRẢ HÀNG
CÁC CÂU HỎI KHÁC
BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN
 
CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Các khánh hàng của chúng tôi sẽ được những đảm bảo như sau:
1. chúng tôi đảm bảo tất cả các sản phẩm đều là hàng mới chính hãng ,không bao giớ là hàng fake.
2. Khi chuyển hàng trong 30 ngày(bao gồm ngày thứ 30),nếu khách hàng không hài long với chất lưọng của sản phẩm ,vui lòng liên hệ công ty chúng tôi ,chúng tôi sẽ đảm bảo trả lại tất cả số tiền,khách hàng không cần chịu trách nhiệm.
3. Khi chuyển hàng trong 31 đến 90 ngày(bao gồm ngày thứ 31 đến 90),khách hàng đã mua các sản phẩm từ công ty chúng tôi nếu thấy chất lưọng sản phẩm có vấn đề,cung cấp một báo cáo thử nghiệm từ cơ quan kiểm tra chính thức cho chúng tôi,sau khi chúng tôi xác nhận có hiệu lực,chúng tôi sẽ trả lại hoặc thay đổi những sản phẩm có vấn đề.

COPYRIGHT © 2008-2016 By KING-PAI TECHNOLOGY ( HK )CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED! EMAIL:Sales@KING-PAI.COM    TEL:852-3068-2484    FAX:852-3062-2415