Phân loại
   Linh kiện thụ động
      Các kiểu tụ điện
Tụ hoá tantali
Tụ hoá nhôm
Tụ điện gốm
Tụ điện màng
Tụ điện
      Các loại cuộn cảm
Cuộn cảm chip
Cuộn cảm công suất
Cuộn cảm
      Các loại điện trở
Điện trở nhiệt
Tụ chống sét
Điện trở quang
Điện trở
      Hạt từ tính
      Cảm biến
   Linh kiện chủ động
      Bảng mạch tích hợp
      Diode
      Transistor
      Photocoupler
   Phụ kiện cơ điện
      Cầu chì
      Dao động tinh thể
      Bộ lọc sóng
      Connectors
      Rơ le
      Dao động tinh thể
 
  Quy cách:  Phân loại:    
 

Hình ảnh Quy cách Nhà sản xuất SPQ D/C Số lượng Giá bán lẻ Giá bán sỉ
AVX
A
2016+
180,000
0
0
AVX
A
2016+
180,000
0
0
AVX
B
2016+
180,000
0
0
AVX
B
2011+
180,000
0
0
16-SOIC
2014+
2000
$1.186
0
TO247
2014+
INFINEON
$1.2
0
13+
400
$0.3300
TI
1401+
2500
$0.0810
04+
5
$11.5000
08+
2200
$0.3570
2014+
100
$0.2000
2014+
100
$0.5000
99+
70
$14.7000
AD
1417
10
$14.0000
AD
00+
3000
$0.5090
AD
04+
300
$6.8300
AD
01+
200
$0.7080
AD
06+
608
$2.0700
AD
07+
20
$3.5500
AD
07+
35
$5.2300
  
Trang đầu tiên】 【Trang tiếp theo 】【Trang cuối Tất cả 2919 Bản ghi Trang:1/146
COPYRIGHT © 2008-2016 By KING-PAI TECHNOLOGY ( HK )CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED! EMAIL:Sales@KING-PAI.COM    TEL:852-3068-2484    FAX:852-3062-2415