Sản phẩm chính: tụ điện,điện trở,cuộn cảm,điốt,transistor,điốt phát quang,dao động tinh thể,mạch tích hợp và các linh kiện điện tử khác;sản phẩm được sản xuất tại các công ty:Jimmy, Samsung, Sanyo, Murata, Panasonic, Siemens, King Kong, Nichicon, Roma, Omron, Sumida, Toshiba, TEC, Vichy,v.v…
  
 
HÌNH ẢNH THRIỂN LÃM


  
COPYRIGHT © 2008-2016 By KING-PAI TECHNOLOGY ( HK )CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED! EMAIL:Sales@KING-PAI.COM    TEL:852-3068-2484    FAX:852-3062-2415