Loading...

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ THÔNG TIN NGÂN HÀNG


THÔNG TIN NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG Merchants TQ-Chi nhánh Thẩm Quyến

Tên:姚金标
ID:95555 0755 845 9222
 
 

NGÂN HÀNG CÔNG THƯONG TQ-Chi nhánh Thẩm Quyến
Tên姚金标 

ID:622200 4000 11644 7228


Bank of China (Hong Kong) limited


BANK NAME: BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
BANK CODE : 012
SWIFT CODE: BKCHHKHHXXX
BANK ADDRESS: 1 GARDEN ROAD,CENTRAL,HONGKONG
USER NAME: YAO JINBIAO
ACC: 012-885-9-241602-8(USD)
012-885-1-100235-0(HKD)
012-885-0-018644-3(HKD支票)


  Western union: JINBIAO YAO


   PAYPAL ACCOUNT : 13560798111@126.COM

 


BANK NAME: BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
BANK CODE : 012
SWIFT CODE: BKCHHKHHXXX
BANK ADDRESS: 1 GARDEN ROAD,CENTRAL,HONGKONG
USER NAME: KING-PAI TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED
ACC: 012-885-0-801715-6(USD)
   012-885-0-018852-0(HKD)
   012-885-92-42151-6(FOREX)

Have a Question? contact us now