GIỜI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
VĂN HOÁ CÔNG TY
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC CÔNG TY VẬN CHUYỂN
 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Giai đoạn thứ nhất

 

1. Tối uư hoá hệ thống hoạt động của công ty

2. Thiết lập nền tảng hoạt động mạnh mẽ

3. Hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ

4. mở rộng đội ngũ marketing chuyên nghiệp

5. Hoàn thiện quản lý quan hệ khách hàng và nhà cung cấp

6. Củng cố và phát triển lợi thế cạnh tranh của công ty.

Giai đoạn thứ hai

1. Xây dựng một thương hiệu tốt cho công ty

2.Thành lập các chi nhánh (Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô và những nơi khác)

3. Tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên, công ty và xã hội.COPYRIGHT © 2008-2016 By KING-PAI TECHNOLOGY ( HK )CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED! EMAIL:Sales@KING-PAI.COM    TEL:852-3068-2484    FAX:852-3062-2415